Deel deze pagina:
0/0

Nieuws

Interview

afspelen
afspelen
"Bijblijven in mijn vak is belangrijk. Voor mijn ontwikkeling als docent is dan ook zeker ruimte. "
Bellinda van den Helm
Bellinda van den Helm
docent afdeling Laboratoriumtechniek.

Werken bij de Leijgraaf

Werken bij de Leijgraaf

De Leijgraaf is geworteld in en wordt gevoed door Noordoost Brabant: daar ligt onze verbindende kracht. De cultuur van De Leijgraaf is informeel, we staan met beide benen op de grond. Als docent krijg je de ruimte om het verschil te maken en om jezelf verder te ontwikkelen. Medewerkers van De Leijgraaf zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en het succes van onze leerlingen. Het leren van onze leerlingen staat centraal. Wij bereiden de leerlingen uit de regio niet alleen voor op een loopbaan, maar ook op een plek als mens in de samenleving.

Onze waarden: waar we voor staan

ROC de Leijgraaf wil een wezenlijke bijdrage leveren aan Noordoost Brabant. Dat doen we door mensen kansrijk te maken, ongeacht hun leeftijd of situatie. Zo dragen we bij aan de maatschappelijke en economische kracht van de regio en van haar inwoners. Samen werken we aan een bloeiend en competent Noordoost Brabant. Daarin willen we een vanzelfsprekende partner in leren zijn. Met ons onderwijs dagen wij, samen met de regio onze leerlingen uit om te blijven werken aan hun toekomst. Dat is onze missie. Samen onderwijs maken. Om dat te bereiken werken we volgens drie strategische lijnen. Ontwikkel. Beloof. Laat zien.

  • Ontwikkel: Wat willen wij ontwikkelen bij onze leerlingen?
  • Beloof: Welke beloften maken wij onze leerlingen?
  • Laat zien: Welk bijbehorend gedrag laten wij onze leerlingen zien?

 

Samen zijn ze onze opdracht voor de komende periode. 

De organisatie

Opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij De Leijgraaf werken we binnen de afdelingen met teams die geformeerd zijn rondom opleidingsrichtingen. Onze onderwijsteams zien, horen en inspireren onze leerlingen, jong en oud. Ons onderwijs is gericht op de behoefte van de individuele leerling. Voor sommigen kan het sneller, voor anderen moet het wat langzamer. Wij passen ons onderwijs waar mogelijk daarop aan.

Onze stafafdelingen ondersteunen bij het leveren van goed onderwijs. We combineren talent en houden de lijnen kort: we anticiperen snel op veranderingen. Deze manier van samenwerken zorgt voor een gezamenlijke opbouw van expertise en coördinatie. 

Organisatiestructuur van De Leijgraaf:

Organogram ROC de Leijgraaf

Dichtbij zijn

ROC de Leijgraaf heeft 10 kleinschalige leslocaties verspreid in de regio. Je vindt locaties van De Leijgraaf in Veghel, Uden, Oss, Cuijk en Boxmeer. Wij zijn goed bereikbaar en staan dicht bij onze leerlingen en de regio. Dankzij onze locaties, maar ook dankzij onze menselijke maat en de grote mate van betrokkenheid van onze medewerkers. 

Onze stafafdelingen ondersteunen bij het leveren van goed onderwijs. We combineren talent en houden de lijnen kort: we anticiperen snel op veranderingen. Deze manier van samenwerken zorgt voor een gezamenlijke opbouw van expertise en coördinatie.

Onze opleidingen onderverdeeld

De meer dan 100 opleidingen van ROC de Leijgraaf zijn onderverdeeld in 5 onderwijsafdelingen. Voor elke opleiding geldt dat ze ontwikkeld is vanuit de vraag van de regio. Iedere afdeling heeft haar eigen signatuur. Voor alle afdelingen geldt dat coaching en begeleiding van leerlingen een onderdeel is van het dagelijkse werk. Jouw inbreng telt en als docent zul je altijd dicht bij de leerling staan.

Mens & Maatschappij

Mens & Maatschappij

Binnen de opleidingen van Mens & Maatschappij staat één aspect centraal: de medemens die zorg nodig heeft op elke mogelijke manier ondersteunen. Alle Mens & Maatschappij-opleidingen zijn daarop gericht. Bij Mens & Maatschappij werk je in een hecht en bezield team dat een sterke affiniteit heeft met de zorg.

Techniek & Samenleving

Techniek & Samenleving

Voor de teams van Techniek & Samenleving kent de praktijk geen geheimen. Hier worden de toekomstige technici van de regio opgeleid door docenten met een schat aan praktijkkennis. De lijnen zijn kort, de teams zijn sterk geworteld in het werkveld en je kunt altijd terugvallen op de expertise van je collega’s.

Economie & Bedrijf

Economie & Bedrijf

De teams van de afdeling Economie & Bedrijf hebben een ding gemeen: ze werken in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is. De opleidingen van Economie & Bedrijf leiden namelijk op voor bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening, handel, logistiek en beveiliging. Ook onze horeca- en toerismeopleidingen vallen onder Economie & Bedrijf. Het geheime ingrediënt van veel restaurants in de regio en daarbuiten is opgeleid op De Leijgraaf. Voor de toerisme- en recreatieteams geldt dat je de kenmerken van het vakgebied ook terugziet in de teams: bevlogen, dienstverlenend en behulpzaam. Kortom, de afdeling Economie & Bedrijf is van alle markten thuis.

Loopbaancentum

Loopbaancentum

Bij het Loopbaancentrum van ROC de Leijgraaf maken we ons sterk om (jong) volwassenen op weg te helpen naar een baan in de regio. Daarvoor bieden we onder andere vervolgopleidingen, Vavo-opleidingen, Entree-opleidingen, taaltrajecten, cursussen, inburgering, ondersteuning in startkwalificaties en re-integratietrajecten aan. Daarnaast ondersteunt het Loopbaancentrum via het programma Route X leerlingen die meer persoonlijke begeleiding nodig hebben.

Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning

De stafafdeling Bestuursondersteuning ondersteunt het College van Bestuur in haar dagelijkse werkzaamheden. Zowel het bestuurssecretariaat als de vertrouwenspersonen voor medewerkers en leerlingen maken deel uit van de dienst. Het bestuurssecretariaat is naast haar secretariële werkzaamheden voor het bestuur ook betrokken bij de corporate governance: het goed, efficiënt en verantwoord leiden van onze organisatie en het afleggen van verantwoordelijkheid daarover. De dienst is tevens verantwoordelijk voor de secretariële activiteiten richting de Raad van Toezicht.

 

Financiën & Control

Financiën & Control

De stafafdeling Financiën & Control is verantwoordelijk voor alle handelingen omtrent de financiën van ROC de Leijgraaf. De stafafdeling bestaat uit de financiële administratie, de salarisadministratie en een beleidsmedewerker kwaliteitszorg. 

Lees hier meer over de afdeling. 

Services

Services

De Leijgraaf kent een aantal specifieke ondersteunende diensten. Ze zijn samengevoegd in de afdeling Services. Al deze diensten ondersteunen ons onderwijs met hun expertise: op het gebied van informatievoorziening & cursistenadministratie, personeelsadvies en huisvesting & facilitair. 

Lees hier meer over de afdeling Services.

 

"Kijk wat De Leijgraaf je allemaal te bieden heeft. Ontdek en ontwikkel het zelf. Die ruimte krijg je."

Marleni van den Hout, administratief medewerkster

Personeelsbeleid

Opleiding en ontwikkeling
De dienst Personeelsadvies speelt een essentiële rol binnen de strategische lijn ‘Ontwikkel’ en de continue professionalisering van ons onderwijs. De persoonlijke en beroepsinhoudelijke ontwikkeling van onze werknemers is belangrijk. Wij trainen, coachen en adviseren werknemers in alle geledingen van onze organisatie. Dat doen we door competenties te ontwikkelen die nodig zijn om te werken binnen de visie, missie en doelstellingen van De Leijgraaf. De LeijAcademie is er voor én door werknemers van De Leijgraaf. Je vindt er workshops, opleidingen en online cursussen die jou helpen in je verdere ontwikkeling.

Functioneren, Ontwikkelen en Beoordelen
We werken voortdurend aan een optimale afstemming tussen de inzet en ontwikkeling van de medewerkers en de behoeften van onze organisatie. Regelmatige gesprekken tussen management en werknemers dragen daaraan bij. Behalve deze gesprekken kent De Leijgraaf een formele regeling en gesprekkencyclus waarin de periodieke gesprekken over functioneren, ontwikkelen en beoordeling zijn vastgesteld.

Het introductieprogramma
Wij willen dat je de organisatie goed leert kennen en snel je weg weet te vinden. De Leijgraaf staat voor kwaliteit. We willen dit waar mogelijk altijd verbeteren. Als nieuwe medewerker neem je deel aan het introductieprogramma van De Leijgraaf. Het heeft tot doel jou vlot in de organisatie op te nemen. Zo kunnen we jouw talent snel inzetten en kan je zelfstandig aan de slag. Ook word je als nieuwe medewerker uitgenodigd voor de startersdag die jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar plaatsvindt. 

Een belangrijk onderdeel van de introductie is de kennismaking met de afdeling. Als nieuwe medewerker ontvang je alle noodzakelijke informatie om te kunnen starten en maak je kennis met het team en de mentor. Voor docenten die nieuw zijn in het vak kan naar behoefte een ontwikkel- en begeleidingsplan opgesteld worden. Ook krijg je een coach toegewezen vanuit de LeijAcademie.

Deel deze pagina: